AÖF İNGİLİZCE 4.ÜNİTE KONU ANLATIMI


İNGİLİZCE-3 (7.DÖNEM)4.ÜNİTE ÖZETİ

Family life   (aile yaşamı)

Gripe  (yakınmak ,şikayette bulunmak)

Kids gripe about their parents    çocuklar ebeveynleri hakkında şikayetçi
My parents won't let me use the car. I have to ask them to drive me everywhere."- Rob
I want to go to drama school, but my parents want me to study law. They're always pressuring me abo ut it ."- Kanako
My parents won't let me stay out late. I keep telling them not to worry. but they always make me come home before II:OO.lt'$ so embarrassing." Luis
Ebeveynlerim araba kullanmama izin vermiyor.heryerde sürmek için onlardan izin istemek zorundayım
Ben gösteri(tiyatro) okuluna gitmek istiyorum fakat ebevynlerim hukuk çalışmamı istiyor onlar onun ile ilgili sürekli bana baskı yapıyorlar
Ebeveynlerim geç saate dışardada olmama izin vermiyor onlara hep endişelenmemelerini söylüyorum.fakat onlar beni her zaman eve daha önce getiritiyorlar.

Parents gripe about their kids  ebeveynler çocukları hakkında şikayetçi
Mykids watch too much TV. I always try to have them do their homework before dinner, but
they watch TV instead,"- Paulo
çocuklarım çok tv seyrediyor her zaman akşam yemeğinden önce onlara ev ödevlerini yapmaları için çabalıyorum fakat onlar tv seyretmeyi seçiyor
My kids never help me clean the house. I can't even get them to clean up t heir own rooms,jong
Çocuklarım ev temizliğinde hiç bana yardım etmiyor.kendi odalarını temizlemeleri için dahi bir şey yapamıyorum

Grammar  fiil   let-make-help-have-get-want-ask-tell

Let-make-help-have+nesne+fiil    bu fiiler ile yapılan cümlelerde genelde to+verb(mastar) kullanılmaz fakat kullanılsada sakıncası yoktur  mastarsız kullanımı  daha yaygındır


Grammar used to and would

Use used to for regular activities or situations in the
past that don't happen now or are no long er true.
I used to go over to my sister's house a lot.
My grandmother used to keep candy in herpockets.
The five of us used to play on a team.
Negatives and questions with used to are less common.
I didn't use to like jazz.
What kind of music did you use to like?
Used to kalıbını geçmişte düzenli olarak yapılan aktiviteler(artık yapılmayan)ve konumlar(yer) için kullanın
Şimdi meydana gelenler veya uzun sürmeyen gerçekler için değil
Kızkardeşimin evine defalarca gitmiştim
Büyükannem ceblerinde  her zaman şeker bulundururdu
Bizden beş kişi bir takım olarak oynardık
Negatif ve sorular ile used to kullanımı yaygın değildir
Caz müziğinden hoşlanmazdım
Ne tür müzikler den hoşlanırdın
Use  to- used to   (anlamları aynıdır)
Used to  kendisi geçmişi zaten ifade ettiği için  fiil yalın haldedir,sadece olumlu cümlede kullanılır
Use to soru ve olumsuz cümle yapılarında   did-didnt ile beraber kullanılır
Use would for regular activities in the past
Geçmişte yapılmış düzenli fiiler için kullanılır
I'd play with my niece and nephew.
Kız-erkek yeğenlerimle beraber oynardım(hala oynayabilme sansım var)
She'd always give us some,
O her zaman bize biraz-birkaç  şey verirdi(hala verme ihtimali var)
We would always win
Her zaman kazanırdık(yine kazanma sansımız var)
Don't use would for situations In the past.
Konum yer belirten ifadelerde(geçmiş zaman) would kullanmayın
My sister used to live next door.
Kızkardeşim bitişiğimizde yaşardı(artık orda değil veya artık yaşamıyor)

Would-used to arasındaki fark
2 side geçmiş zamanda yapılan eylemler  işler için kullanılır
Used to kullanılan cümlede ifade edilen eylem veya süreç artık tekrar yapılmayacaktır
Would kullanılan cümlede ise ifade edilen eylemin tekrar yapılma olasılığı vardır
Would  kullanım alanı çok geniştir sadece kitapta geçtiği kısmı anlatmaya çalıstım

Hiç yorum yok: